Dziękujemy za zgłoszenie!

Zobacz dostępne pakiety klikając TUTAJ.

Pakiet usług automatyzacji marketingu – teraz o 40% taniej!

Tylko dla klientów mBanku.

Skorzystaj z wyjątkowej promocji i otrzymaj zniżkę 40% na dowolny pakiet SAMITO.

Angażuj nieaktywnych użytkowników, inspiruj do działania i buduj pozytywne doświadczenia klientów zwiększając konwersję przy tym samym ruchu na stronie.


Aktywuj promocję w 2 prostych krokach:

Promocja trwa do 30.11.2020 r.

Niepoprawny adres e-mail. Przykład: example@website.com
Niepoprawny format numeru telefonu! Numery komórkowe: 123456789 lub 123-456-789 lub 123.456.789 lub 123 456 789. Numery stacjonarne: 221234567 lub 221 234 567.

Zgłoszenie zostało poprawnie wysłane!



 • KLIKNIJ i załóż konto w mBanku!

 • Promocja „Zniżka w Samito z mBankiem”
  Szczegółowe warunki i opłaty związane Promocją „Zniżka w Samito z mBankiem” są określone w Regulaminie Promocji „Zniżka w Samito z mBankiem” dostępnym na stronie www.mBank.pl.
  Promocja trwa od 01.08.2020 r. do 30.11.2020 r. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe będących rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
  1. są posiadaczami jednego z rachunków bieżących prowadzonych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.,
  2. zarejestrują się w Serwisie Samito na stronie https://mbankpromocjadlafirm.samito.co/ w formularzu rejestracyjnym wpiszą Kod „mBank”, zaakceptują Regulamin promocji „Zniżka w Samito z mBankiem”,
  3. zawrą z Samito umowę o świadczenie Pakietu Usług,
  4. dokonają płatności za Pakiet Usług w Serwisie Samito przy użyciu kart wydanych przez Bank lub usługi mTransfer lub przelewu z rachunku prowadzonego przez Bank.
  Gdy płatność za Pakiet Usług za dany Okres Rozliczeniowy zostanie zrealizowana w inny sposób niż w pkt. 4, Uczestnik Promocji utraci warunki promocyjne począwszy od Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła płatność, a opłaty za Pakiet Usług będą pobierane zgodnie z cennikiem wskazanym na https://samito.co/pakiety/. Przedsiębiorcy mogą przystąpić do Promocji tylko raz w ciągu jej trwania. Uczestnik promocji, który spełni powyższe warunki, otrzyma 40% zniżki na Pakiet Usług w Serwisie Samito, w maksymalnie trzech następujących po sobie Okresach rozliczeniowych od daty przystąpienia do Promocji, przy czym dokonanie płatności z tytułu korzystania z Pakietu Usług w danym Okresie rozliczeniowym uprawnia do uzyskania jednej zniżki w Promocji. Po zakończeniu trzech Okresów rozliczeniowych od dnia przystąpienia do Promocji, opłaty za korzystanie z Pakietu Usług będą pobierane zgodnie z cennikiem dostępnym pod adresem https://samito.co/pakiety/. Dokonanie częściowej płatności z tytułu korzystania z Pakietu Usług w danym Okresie rozliczeniowym, nie uprawnia do otrzymania zniżki w Promocji.


Skorzystaj z wyjątkowej promocji i otrzymaj zniżkę 40% na dowolny pakiet SAMITO.

Angażuj nieaktywnych użytkowników, inspiruj do działania i buduj pozytywne doświadczenia klientów zwiększając konwersję przy tym samym ruchu na stronie.


Aktywuj promocję w 2 prostych krokach:


Promocja trwa do 30.11.2020 r.